11.06.2018 r. – Podpisanie umowy o przyznanie pomocy dla Konsorcjum Agrointegracja

11.06.2018 r. – Podpisanie umowy o przyznanie pomocy dla Konsorcjum Agrointegracja

W centrali ARiMR w Warszawie pełnomocnik Konsorcjum Agrointegracja, Pan Wojciech Styburski podpisał umowę o przyznaniu pomocy, w ramach której realizujemy projekt pt „Współpraca w zakresie poprawy efektywności produkcji bydła opasowego poprzez zastosowanie wysoko-jakościowej paszy objętościowej otrzymywanej w okresie międzyplonu oraz uprawę kukurydzy po zbiorze międzyplonu jako alternatywny dochód i pasza objętościowa
w gospodarstwach rolnych”.

Add a comment

Related Blogs