Obrady Konsorcjum Agrointegracja

Obrady Konsorcjum Agrointegracja

Obrady Rady związane z zakończeniem I i II etapu projektu odbywały się w terminach 12 września, 19 listopada oraz 30 listopada. Podczas obrad omówiono przede wszystkim zasady dokonywania zakupów projektowych z uwzględnieniem konkurencyjnego trybu wykonawców zadań. Najtrudniejszym dotychczas elementem projektu był wybór dostawcy odsadków mięsnych, które finalnie w listopadzie br. zostały dostarczone do gospodarstw członków konsorcjum jako element prowadzonych prac rozwojowych.

Add a comment

Related Blogs