Ekoschematy. Uproszczone systemy uprawy – strip till

Ekoschematy. Uproszczone systemy uprawy – strip till

Jak podaje portal gov.pl – Ekoschematy to nowy rodzaj płatności bezpośrednich za realizację praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad podstawowe wymogi określone w warunkowości.

Realizują wszystkie cele środowiskowe i klimatyczne WPR dotyczące łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów naturalnych, takich jak woda, gleba i powietrze oraz ochrony bioróżnorodności.

Ekoschematy obszarowe obejmą m.in. uproszczone systemy uprawy.

Jako podaje portal gov.pl celem praktyki jest wsparcie konserwującej uprawy roli, poprzez zachowanie naturalnych zasobów przyrody przy równoczesnym osiąganiu zadowalających plonów.
Na gruntach ornych uprawa roślin będzie musiała być prowadzona w formie uprawy konserwującej bezorkowej lub uprawy pasowej (strip – till), przy czym: zabiegi uprawowe wykonywane są z odstąpieniem od uprawy płużnej w zespole uprawek pożniwnych i przedsiewnych. Po zbiorze uprawy pozostawia się na polu całość resztek pożniwnych w formie mulczu.

Materiał dostępny tutaj:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ekoschematy

Related Blogs