AgroInnowacja

Konsorcjum stworzone przez AgroIntegrację

Projekt Konsorcjum Agrointegracja został dofinansowany w ramach działania „Współpraca” na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Działanie to dotyczy wsparcia funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (grup EPI) oraz  realizacji przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Projekt jest jednym z siedemnastu projektów, które uzyskały dofinansowanie w skali ogólnokrajowej w naborze z 2017 roku. Obligatoryjnym wymogiem konkursowym było udowodnienie innowacyjności projektu poprzez załączenie opinii o innowacyjności wydanej przez jednostkę naukową.

Obejrzyj naszą wideo-prezentację i dowiedz się jak działamy

Odtwórz film i dowiedz się więcej

Konsorcjum Agrointegracja - Działamy jako grupa EPI, składające się z następujących członków

lider konsorcjum agrointegracja

Biuro Doradztwa Rolniczego Styburski & Golinski – podmiot świadczący usługi doradcze. Zadania: nadzór nad projektem, funkcjonowaniem konsorcjum oraz pracami rozwojowymi

Partnerzy - 6 rolników

Podmioty udostępniające pola i nieruchomości zabudowane na potrzeby prac rozwojowych w projekcie, przekazujący dane do analizy efektywności w żywieniu i obsadzaniu zwierząt

przedsiębiorca z kategorii MSP

Podmiot ponoszący koszty inwestycyjne, uczestniczący w pracach rozwojowych na polach udostępnianych przez rolników, docelowo świadczący innowacyjne usługi będące finalnym rezultatem projektu

Projekt dotyczy następujących zakresów związanych z innowacyjnością

Najnowsze aktualności