Zakup odsadków mięsnych jako materiału do prowadzenia prac rozwojowych

Zakup odsadków mięsnych jako materiału do prowadzenia prac rozwojowych

W listopadzie 2018 roku wstawiono do opasu w gospodarstwach członków Konsorcjum Agrointegracja łącznie 42 szt odsadków o wadze z przedziału 250-350 kg.

Projekt przewiduje przeprowadzenie analizy skutków wdrażania innowacyjnych rozwiązań zw. z technologią produkcji bydła. Analiza będzie polegała na ocenie przyrostu żywej wagi, mięsności i wybojowości dot. zwierząt opasanych w gospodarstwach członków Konsorcjum. Opasowi będzie podlegać grupa zwierząt opasana przez rok zgodnie z 3 wariantami:

1) w 2 gospodarstwach będących członkami konsorcjum, udostępniających pola i nieruchomości zabudowane na potrzeby prac rozwojowych, model żywienia bydła obejmie tylko kukurydzę i paszę treściwą. W tym modelu sprzedaż sianokiszonki z międzyplonu będzie stanowić alternatywny dochód dla gospodarstwa.

2) w 2 gospodarstwach będących członkami konsorcjum, udostępniających pola i nieruchomości zabudowane na potrzeby prac rozwojowych, model żywienia bydła obejmie sianokiszonkę (międzyplon, 50%) oraz kukurydzę i paszę treściwą. W tym modelu sprzedaż 50% zbioru kukurydzy będzie stanowić alternatywny dochód dla gospodarstwa.

3) w 2 gospodarstwach będących członkami konsorcjum, udostępniających pola i nieruchomości zabudowane na potrzeby prac rozwojowych, model żywienia bydła obejmie sianokiszonkę (międzyplon, 100%) oraz paszę treściwą i produkty żywieniowe z pominięciem kukurydzy np. wysłodki buraczane. W tym modelu alternatywnym dochodem dla gospodarstwa będzie sprzedaż całości zebranej kukurydzy.

Program żywieniowy dla 3 badanych modeli będzie poprzedzony wynikami analiz składów (INRA) sianokiszonki uzyskanej z uprawy międzyplonowej oraz analiz składu innych pasz objętościowych realizowane przez Lidera Konsorcjum.

Szacuje się, iż uzyskane wyniki będą potwierdzeniem skuteczności innowacyjnej technologii produkcji bydła. Prace rozwojowe będą trwały rok. Zwierzęta wstawione do opasu (po 7 szt dla 6 gospodarstw rolnych) będą to odsadki mięsne o wadze 250-350 kg. Opas będzie trwał 1 rok po czym zwierzęta zostaną sprzedane do zakładu ubojowego i poddane zostaną ocenie wybojowości w oparciu o klasę EUROP. Powyższa analiza pozwoli na przygotowanie modelu optymalnego prowadzenia gospodarstwa ukierunkowanego na opas bydła mięsnego.

Add a comment

Related Blogs