Udział w targach EuroTier

Udział w targach EuroTier

Pełnomocnik Konsorcjum Agrointegracja, Wojciech Styburski, aktywnie uczestniczył w targach EuroTier, organizowanych z myślą o hodowcach zwierząt.

Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń dla hodowców, którzy chcą zainwestować i udoskonalić swoje gospodarstwo oraz produkcję m.in. bydła. Największe na świecie targi Euro Tier odbywają się w Hannoverze. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem cyfryzacji produkcji rolnej. Udział w targach pozwolił na rozpoznanie ciekawych rozwiązań, które można zaimplementować w produkcji zwierzęcej u członków konsorcjum. Był także okazją do nawiązania wielu kontaktów i inspiracji dotyczących technologii chowu bydła opasowego.

Add a comment

Related Blogs