Obrady Konsorcjum

Obrady Konsorcjum

6 grudnia i 13 lutego odbywały się obrady Konsorcjum Agrointegracja.

Oprócz zasad rozliczania wydatków omówiono sposoby  żywienia zakupionych odsadków przy udziale zaproszonych specjalistów z zakresu żywienia. Następnie omówiono planowane zakupy kukurydzy oraz nawozów w oparciu o potrzeby nawozowe gospodarstw projektowych również przy udziale specjalistów z branży.

Add a comment

Related Blogs