MASZYNY W PROJEKCIE – SIEWNIK DO KUKURYDZY

MASZYNY W PROJEKCIE – SIEWNIK DO KUKURYDZY

W styczniu 2019 roku dostarczono do członka konsorcjum maszynę współfinansowaną ze środków z działania „Współpraca” – siewnik pneumatyczny punktowy do kukurydzy Kverneland Optima.

Najważniejsze parametry maszyny to:

  • model e-drive 12 rzędów
  • rama 6m składana hydraulicznie
  • elektryczny napęd sekcji wysiewających przystosowany do synchronizowanego rozmieszczenia wysiewu nasion we wzorzec równoległoboczny – GEOSEED
  • zestaw do szybkiego siewu 12km/h.

Wybór dostawcy odbył się w oparciu o konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy.

Maszyna posłuży do wykonywania siewu kukurydzy na polach u członków konsorcjum.

Add a comment

Related Blogs