Obrady konsorcjum 18.03 oraz 10.04.2019 r.

Obrady konsorcjum 18.03 oraz 10.04.2019 r.

Członkowie konsorcjum Agrointegracja regularnie spotykają się w celu omawiania bieżących spraw projektowych.

Tematami dwóch ostatnich spotkań były:
– Termin zbioru mieszanki międzyplonowej, technologia zbioru, prawidłowe zakiszenie i przygotowanie paszy objętościowej
– Technologia uprawy kukurydzy, termin siewu, ochrona herbicydowa, gospodarowanie wodą w warunkach suszy, nawożenie mineralne, nawożenie dolistne
– Sprawy organizacyjne – omówienie zagadnień dot. 3 złożonych wniosków o płatności pośrednie oraz informacje o kontroli projektu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Add a comment

Related Blogs