Przygotowania do sprzedaży bydła projektowego

Przygotowania do sprzedaży bydła projektowego

Kolejne obrady członków Konsorcjum Agrointegracja i partnera żywieniowego [Neorol] w sprawie zbliżającego się terminu na sprzedaż byków opasanych w ramach prowadzonych prac rozwojowych. Zwierzęta zostały wstawione do gospodarstw członków w listopadzie 2018 roku. Zbliża się rok od kiedy zostały objęte specjalistycznym żywieniem w oparciu o 3 różne modele. Analiza poubojowa pozwoli na wyciągniecie wniosków nt. skuteczności różnych schematów żywienia i rentowności prowadzenia produkcji bydlęcej. Wcześniejsze konsultacje ze specjalistami z firmy Syngenta pozwoliły ocenić efekty uprawy kukurydzy, której zbiór udało się uzyskać mimo trudnych w sezonie wiosenno-letnim warunków uprawowych.

Add a comment

Related Blogs