Zamknięcie etapu żywienia bydła

Zamknięcie etapu żywienia bydła

Na przełomie listopada i grudnia 2019 roku konsorcjum dokonało sprzedaży bydła projektowego. Uzyskano bardzo dobre wyniki poubojowe. Dalszym etapem projektu jest analiza korelująca koszty poniesione w produkcji bydła i zyski uzyskane zarówno ze sprzedaży bydła jak i zyski związane z alternatywnym dochodem w postaci sprzedaży produktów roślinnych nieprzeznaczonych na żywienie opasów.

Add a comment

Related Blogs