Przygotowanie do publikacji wyników projektu

Przygotowanie do publikacji wyników projektu

Konsorcjum Agrointegracja dokonało podsumowania wyników zbiorów sianokiszonki i kukurydzy oraz analiz poubojowych. Trwają prace nad przygotowaniem publikacji wyników. Zakończenie projektu planowane jest na 31.05.2020 roku 🙂

Add a comment

Related Blogs