Projekt oceniony pozytywnie przez ARIMR!

Projekt oceniony pozytywnie przez ARIMR!

20 listopada wydano decyzję o zatwierdzeniu wszystkich wydatków w projekcie 🙂 To dla nas kolejne zielone światło w prowadzeniu pilotażowych projektów z działania „Współpraca”. Planujemy kontynuację naszej strategii opracowania metodologii prowadzenia efektywnej produkcji bydła w obszarach odchowu cieląt czy też produkcji bez użycia antybiotyków lub GMO.

Add a comment

Related Blogs