O projekcie na dniach doradcy rolnego

O projekcie na dniach doradcy rolnego

W 2020 roku odbyła się konferencja związana z Dniem Przedsiębiorcy Rolnego pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zorganizowało ją Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (oddział w Poznaniu) we współpracy z poznańskim – Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Tytuł przewodni brzmiał ,,Innowacyjne technologie w zarządzaniu gospodarstwem rolnym – Inteligentne Rolnictwo”. W związku z sytuacją epidemiczną, konferencję przeprowadzono w formie zdalnej, a transmisja na żywo była nadawana z CDR O. w Poznaniu. W wydarzeniu uczestniczyły 352 osoby: rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele grup operacyjnych EPI, przedsiębiorcy sektora rolnego, przedstawiciele nauki, brokerzy innowacji, pracownicy okręgowych stacji chemiczno-rolniczych, Polskiej Federacji Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka, przedstawiciele organizacji samorządowych i pozarządowych.Prezes Wojciech Styburski przedstawił uczestnikom konferencji szczegóły funkcjonowania grupy na rzecz transferu innowacji [EPI], oraz zaprezentował kolejne ambitne Plany do realizacji. Konsorcjum Agrointegracja jako jedne z pierwszych w kraju przeprowadziło skutecznie projekt dotyczący poprawy efektywności produkcji bydła opasowego przy wykorzystaniu alternatywnych źródeł paszy objętościowej z międzyplonów. W wyniku realizacji projektu powstała innowacyjna mieszanka Futter Nova 11, która cieszy się wielkim uznaniem rolników w zakresie jej uprawy, szczególnych walorów żywieniowych oraz wysokiej zawartości białka. Rolnicy którzy mieli okazję realizować w swoich gospodarstwach pracę badawczo rozwojowe w ramach zawiązanego konsorcjum, obecnie przygotowują się do kolejnego projektu który to pozwoli wypracować elitarną markę i standard dla produkowanej przez nich wołowiny.


Related Blogs