Inwestycje u członków konsorcjum

Inwestycje u członków konsorcjum

W 2021 roku jeden z członków Konsorcjum zakończył budowę bukaciarni na głębokiej ściółce i na rusztach. Łączna obsada budynku to 160 szt byków do 1 roku i byków powyżej 1 roku. Na budynku zostały zamontowane także panele dachowych ogniw fotowoltaicznych, w ramach inwestycji inwestor wybudował także magazyn pasz. Całkowity koszt inwestycji wynosił ponad 1 mln zł netto.

Related Blogs