Szczyt grup operacyjnych

Szczyt grup operacyjnych

W dniach 14-15 września 2021 r. odbył się I Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI, zorganizowany przez CDR w Brwinowie Oddział w Warszawie, w ramach sieci SIR. Wydarzenie, było pierwszym spotkaniem, w którym wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele polskich Grup Operacyjnych EPI, reprezentanci Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Punktu Kontaktowego oraz prywatnych podmiotów doradczych, brokerzy innowacji i doradcy wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Jednym z prelegentów spotkania był Pan Wojciech Styburski – lider Konsorcjum Agrointegracja.

Celem wydarzenia było upowszechnienie rezultatów projektów Grup Operacyjnych działających w kraju, a także wymiana doświadczeń w ich realizacji. Prezentowane projekty dotyczyły opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolniczej takich jak m.in. projekt Konsorcjum Agrointegracja dotyczący efektywnej produkcji bydła opasowego. 

https://sir.cdr.gov.pl/2021/09/22/9141/

Related Blogs