Systemy uprawy roli z wyszczególnieniem technologii strip-till

Systemy uprawy roli z wyszczególnieniem technologii strip-till

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował w październiku 2022 roku materiał porównujący zalety i wady uprawy pasowej, do lektury którego zachęcamy.

https://www.wodr.poznan.pl/doradztwo/produkcja-roslinna/systemy-uprawy-roli-z-wyszczegolnieniem-technologii-strip-till

Related Blogs